NotuleerService

 

NotuleerService van SPSuPPort    

Ook voor het notuleren van een vergadering, bijeenkomst of werkconferentie kunt u terecht bij SPSuPPort.

Met ruime ervaring in het notuleren in diverse branches maakt SPSuPPort van elke bijeenkomst een ordelijk, relevant en leesbaar verhaal. Dat kan een woordelijk verslag zijn, een verslag op spreker of een verslag op onderwerp.

Er kunnen veel redenen zijn om één of meerdere notulisten in te huren.

Het inhuren van een notulist (of meerdere) via SPSuPPort levert in ieder geval tijdsbesparing op. De eigen secretaresses kunnen hun tijd benutten voor andere werkzaamheden. Notulen uitwerken is een tijdrovende klus. Per vergader uur is anderhalf tot vijf uur uitwerktijd nodig. Afhankelijk van de notuleervorm. Bovendien is er binnen de organisatie niet altijd iemand aanwezig met de benodigde vaardigheid. Tevens is een externe notulist natuurlijk altijd een onafhankelijke derde en dat is fijn om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. En bij zeer gevoelige onderwerpen wil men niet altijd de vaste notulist belasten met bepaalde informatie. De notulist van SPSuPPort is gewend om met discrete informatie om te gaan.

Deelnemen aan een vergadering en dan ook nog aantekeningen maken voor de notulen is lastig. Vaak hebben secretarissen ook nog een ambtelijke rol in een vergadering. Hoewel zij meestal formeel de verantwoordelijkheid hebben voor het maken van de notulen, zijn ze zelf niet altijd de juiste persoon om tevens te notuleren. Ook daarom is het handig om een notulist van SPSuPPort in te schakelen.

Een notulist van SPSuPPort is niet alleen tijdens de reguliere kantooruren in te zetten, maar ook in het weekend of in de avond. En dat kan men niet altijd van de eigen medewerkers vragen.

Ja, een notulist kost geld!

Een  externe notulist inhuren brengt natuurlijk kosten met zich mee. Maar ook een eigen medewerker moet worden betaald. Waarschijnlijk is het efficiënter om hen voor andere taken in te zetten en het notuleren uit te besteden. Als alle vergaderkosten bij elkaar worden opgeteld vormen de notulen meestal slechts een klein deel van het totaalbedrag. Goede notulen kunnen bijdragen aan het rendement van de vergadering.

Met de inzet van SPSuPPort kunt u zorgen dat bij elke vergadering dezelfde notulist aanwezig is. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat de vergaderdata tijdig worden doorgegeven. Advies is dan ook om de vergaderdata die al vastliggen zo snel mogelijk door te geven, zodat het ook in de agenda van SPSuPPort kan worden vastgelegd.

Een notulist van SPSuPPort kan zich aan de hand van de vergaderstukken snel inlezen. Na twee of drie vergaderingen draait deze notulist dan net zo gemakkelijk mee als een eigen medewerker.

Interesse?

Stuur een mail of bel naar 06-41690441 om uw notuleerwensen te bespreken.

Tarieven

De NotuleerService van SPSuPPort kost € 35,-- tot € 50,-- per uur, afhankelijk van het soort verslag en bijeenkomst. Dit betreft het notuleren zelf en de uitwerkuren en is exclusief 21% BTW en reiskosten. Over het algemeen wordt vooraf het aantal uitwerkuren bepaald. Voor opdrachten in de gemeente Zeist worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Tenzij anders afgesproken, ontvangt u het conceptverslag binnen vijf werkdagen per mail. U heeft altijd de gelegenheid om het verslag aan te laten passen. Pas als u uw goedkeuring op het verslag heeft gegeven is het traject afgerond en ontvangt u per mail de factuur.